Công ty Cổ phần Phú Bách Việt được thành lập ngày 07 tháng 05 năm 2009 theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0103810768 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp.

Trong hơn mười năm hình thành và phát triển, lãnh đạo và đội ngũ cán bộ công nhân viên Công ty Cổ phần Phú Bách Việt không ngừng phấn đấu tìm tòi, sáng tạo, phối hợp với các chuyên gia nghiên cứu của các Viện, các trường đại học, Sở giáo dục, các cán bộ quản lý các Cục, Vụ của Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu mẫu thiết bị, cải tiến công nghệ, đầu tư cơ sở hạ tầng nhà máy sản xuất, hiện đại hóa dây chuyền máy móc, trang thiết bị sản xuất, nhằm đa dạng các mẫu mã, sản phẩm đảm bảo chất lượng, có tính giáo dục, thẩ mỹ cho từng sản phẩm và đảm bảo an toàn trường học.

Hình thành và phát triển

Tin tức mới